Condicions de reserva d’entrades

La reserva d’entrades a esdeveniments significa l’acceptació de les condicions següents:

En cas que s’anul·li l’espectacle, l’organització es compromet a comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça indicada en aquesta reserva.
Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritza l’organització a privar de l’accés al recinte a qui la porti.
L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte.
Es prohibeix fer fotografies, filmar o enregistrar aquest acte sense l’autorització expressa de l’organització. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’espectacle.
Un cop començat l’espectacle només es pot accedir a la sala durant els entreactes o les interrupcions de l’espectacle.
No es permet fumar a l’interior del recinte, ni accedir a la sala amb menjar o begudes.
No es permet l’entrada amb cap objecte que l’organització consideri perillós.
No es poden deixar objectes als passadissos i als accessos que puguin dificultar l’evacuació en cas d’emergència.
Cal conservar aquesta entrada fins a la sortida del recinte.
És reservat el dret d’admissió.