Són una proposta de treball vivencial que es fan en el mateix centre educatiu amb abordatge des de l’educació social, la teràpia gestalt i creació artística made in Xiula. Les diferents sessions tenen una durada de 2 hores i poden mesclar-se entre elles i treure-les unes de les altres; i, evidentment, s’adapten a les necessitats de cada entitat i/o grup.

ESTRÀBICS

A partir de la cançó Mirada Estràbica us oferim treballar el tema de la diversitat amb un reconeixement de les pròpies característiques i qualitats i una serie de dinàmiques per saber apreciar les de l’altre, en una sessió on el grup millorarà la cohesió i l’estima a la diferència. En finalitzar la sessió es cantarà la vostra pròpia MIRADA ESTRÀBICA creada in situ. Rebreu el tema editat al cap d’uns dies. ESTRÀBICS és una sessió per treballar la diversitat, dirigida a partir de 5è de primària i tota la secundària. Ens adaptem a cada grup d’edat. L’activitat la duu a terme el Rikki (educador social) i el Jan (educador social i terapeuta gestalt).

 

La línia de treball EDUCA CULTURA té per objectiu oferir programació cultural i artística a les escoles de Sabadell. Les programacions artístiques a les escoles estaran orientades a desenvolupar l’esperit crític per generar canvis, posant a reflexió temes com el bulling i la diversitat cultural, treballar valors i despertar consciència social.
Aniran dirigides a diferents franges d’edat i el seu contingut inclourà disciplines artístiques diverses: música, dansa, arts visuals, meditació, etc.